דק בטון

כל היתרונות של דק בלי החסרונות של עץ.

מוצר עמיד, חזק שאינו מושפע ממזג האויר.

מהווה פיתרון מושלם לסביבה רטובה (בריכות, ג'אקוזי) ונדרש לתחזוקה מינימלית.

ניתן ליישום על גבי תשתית קיימת.

מידות:

15X100 ס"מ עובי 2.5 ס"מ,
200X15 ס"מ עובי 2.5 ס"מ

הפלאנקים מגיעים עם הכנה לברגים.